GROUND ROD

Add to Wishlist
  • รายละเอียด
  • SPEC
  • ช่องทางติดต่อเรา

รายละเอียดสินค้า

GROUND ROD

GROUND ROD

img_8871  img_8869

SIZE PRODUCT

GROUND ROD 1/2"x1.50M. ไม่มีสกรู

GROUND ROD 1/2"x1.50M. มีสกรู

GROUND ROD 5/8"x1M

GROUND ROD 5/8"x2.40M

บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
94/1307 หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Phone: (034)442644-5

Fax:(034)442643

DI LINE OFFICIAL : @nwg1996

Email: info@nwg.co.th