About Us


บริษัท นนทวุฒิ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมุ่งเน้นทำธุรกิจด้านการชุบ HOT- DIP GALVANIZE ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท บนพื้นที่ 1 ไร่ เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนี้จึงจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับงานด้านการชุบที่มีการขยายตัวและเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตเป็นสำคัญ ส่งผลให้ภายในระยะเวลา 4 ปี บริษัทสามารถผ่านข้อกำหนดมาตราฐานต่างๆ จนได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ อาทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ องค์การโทรศัพท์

ต่อมาได้จัดตั้ง บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อขยายธุรกิจด้านโรงงานผลิตเหล็ก บนเนื้อที่ 4 ไร่ เพื่อรองรับธุรกิจต้นน้ำ นอกเหนือจากโรงชุบ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เผชิญกับความไม่แน่นอนในปี พ.ศ. 2540 แต่บริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการขยายกิจการและการขยายขอบเขตของธุรกิจ ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญบริษัทเน้นให้ความสำคัญของคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก จากอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทยังรักษามาตราฐานในการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่ หน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ อาทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และขยายไปถึงบริษัทสร้างข่ายสายโทรศัพท์ขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE), กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ดอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ (UIH) และบริษัทผู้วางระบบการไฟฟ้าและโทรศัพท์ ได้แก่ INTERLINK, 3BB, SAMART และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิต จำนวน 3 โรง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 60 ไร่ ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รองรับการทำเสาเทาเวอร์, ฉีดพลาสติก, ปั๊มร้อน, โรงรีดเหล็ก ที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 และยังมีคลังสินค้าไว้สำหรับจัดเก็บสต๊อกสินค้า ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์หลักของบริษัท ในระยะยาวยังคงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 บริษัทประสบความสำเร็จในการขึ้นบัญชีนวัตกรรม และการจดอนุสิทธิบัตร สำหรับสินค้า “กล่องหัวต่อสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Snaplock Closure) 12F-60F”