About Us


ในปี 2535 บริษัทฯ ได้เริ่มกิจการในนาม บริษัท นนทวุฒิ จำกัด

ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการชุบ HOT-DIP GALVANIZE ด้วยทุนจดทะเบียน หนึ่งล้านบาท บนพื้นที่ 800 ตารางเมตร โดยทั่วไปชิ้นงานที่นำมาชุบนั้น จะต้องกำหนดความหนาเป็นมาตรฐาน ของหน่วยราชการ รวมทั้งงานของการไฟฟ้าฯและงานขององค์การโทรศัพท์ในระยะเวลา 4 ปีเต็มงานด้านชุบมีมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานนับวันจะมีราคาสูงขึ้น

บริษัทฯจึงมีแนวโน้มที่จะเปิดกิจการด้านโรงงานเหล็ก มารองรับ บริษัท เอ็น ดับบลิว ก้าวไกลอุตสาหกรรม จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นอีกแห่ง ในเนื้อที่ 600 ตารางเมตร และในปี 2539 บริษัทฯ จึงเริ่มดำเนินการศึกษาและนำบุคลากร ที่มีความชำนาญโดยตรง ขยายงานด้านการผลิต โดยลงทุนเครื่องจักร ด้วยทุนทรัพย์ที่มีอยู่ และทำชิ้นงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับมีโรงงานชุบเองจึงทำให้ต้นทุนการผลิตมีราคาที่ถูก และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว มีการสั่งผลิตล่วงหน้า เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา กิจการดำเนินไปด้วยดีถึงแม้จะเกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจ เราก็พยายามช่วยเหลือ ลูกค้า และควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดการสูญเสียทางด้านโรงงานชุบ และดูแลชิ้นงานให้ออกมาตามมาตรฐาน เรารู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น จนในปี 2541 เราคิดว่าต้องสต็อกสินค้า เพื่อรองรับการขาดแคลนวัตถุดิบ ชิ้นงานทั้งของราชการและเอกชนบางอย่างจึงจำเป็นที่จะต้องผลิตเก็บไว้จำหน่าย เนื่องจากเวลานั้นไม่มีผู้บริโภครายได ซื้อสินค้ามาสต็อกไว้เลย ในเนื้อที่ 600 ตารางเมตรที่จัดซื้อเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงทำเป็นที่เก็บสินค้า จนปัจจุบันนี้โรงงานเอ็นดิบบลิว ก้าวไกลอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตชิ้นงานเกือบจะครบทุกชิ้นที่ใช้กับงานสร้างข่ายสายโทรศัพท์ ขององค์การโทรศัพท์ฯ และงานของการไฟฟ้า 3 แห่ง และสินค้าบางตัวที่ บริษัทฯยังไม่ได้ผลิตเอง บางครั้งก็ต้องซื้อมาสต็อกบ้างเพื่อให้งานครบระบบการขายหรือเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า.

ปัจจุบันเมื่อบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมายาวนานพอสมควร และมีประสบการณ์ จากงานผลิตและงานขายที่มากขึ้นตามลำดับแล้ว บริษัทฯ ก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ ก้าวเข้าสู่ปี 2000 เราได้เปิดโรงงานรีดเหล็กอีกแห่งหนึ่งแล้ว เพื่อให้ระบบการผลิตและจำหน่ายครบวงจรเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาชิ้นงานให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เพื่อรองรับเศรษฯกิจที่เริ่มจะขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันโรงงานเอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด มีโรงงานถึง 3 โรงงานมีทั้ง โรงงานทำเสาทาวเวอร์ โรงงานฉีดพลาสติก และโรงงานปั้มร้อน ในเนื้อที่ 17 ไร่