DROP WIRE CLAMP

Add to Wishlist
 • รายละเอียด
 • SPEC
 • ช่องทางติดต่อเรา

รายละเอียดสินค้า

DROP WIRE CLAMP

img_8693 img_8707

img_8705

img_8704

img_8703 img_8702 img_8701 img_8700 img_8699 img_8698

SIZE PRODUCT DROP WIRE CLAMP ( BLACK ) DROP WIRE CLAMP ( BROWN ) DROP WIRE CLAMP ( BLUE ) DROP WIRE CLAMP ( RED) DROP WIRE CLAMP ( GREEN ) DROP WIRE CLAMP ( VIOLET) DROP WIRE CLAMP ( ORANGE ) DROP WIRE CLAMP ( WHITE ) DROP WIRE CLAMP ( YELLOW )

DROP WIRE CLAMP ( BLACK )

DROP WIRE CLAMP ( BROWN )

DROP WIRE CLAMP ( BLUE )

DROP WIRE CLAMP ( RED)

DROP WIRE CLAMP ( GREEN )

DROP WIRE CLAMP ( VIOLET)

DROP WIRE CLAMP ( ORANGE )

DROP WIRE CLAMP ( WHITE )

DROP WIRE CLAMP ( YELLOW )

บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
94/1307 หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Phone: (034)442644-5

Fax:(034)442643

DI LINE OFFICIAL : @nwg1996

Email: info@nwg.co.th